Chancellor Avenue Elementary School News

Principal’s Welcome Message – CAS 2019-2020

Intelligence plus character – that is the goal of true education. Dr. Martin Luther King, Jr.Chancellor Avenue Elementary School is a diverse community of K-5 scholars pursuing academic excellence and the development of character and [...]

Principal’s Welcome Message (Creole) – CAS 2019-2020

Entèlijans plis karaktè - se objektif vrè edikasyon. Doktè Martin Luther King, Jr. Lékòl Elemantè Chancellor Avni a se yon kominote divès entelektyèl K-5 ki chèche ekselans nan akademik e kap develope karaktè ak [...]