“Grandès kòmanse ak yon rèv”

“Yon rèv pa vin reyalite nan majik; li pran swe, detèminasyon, ak travay di. ”- Colin Powell
Byenveni nan Berkeley Terrace Elementary School, kay Huskies yo.
Nan lekòl nou an, nou travay ansanm chak jou pou konstwi espwa ak elaji rèv elèv nou yo. Nou espere ke elèv nou yo vin nan lavni achitèk, enjenyè, envantè, ak lidè nan laj pwochen de devlopman imen. Travay nou kòm edikatè se ede ak ekipe yo rive jwenn pi wo kapasite kòm kontribite nan avansman tout ras imen an. Pi gwo dezi nou se wè pi bon rèv yo vin yon reyalite!

Li se privilèj distenk ak devwa solanèl mwen poum sèvi gwo kominote divès elèv sa kòm direktè lekòl.. Kòm Direktè objektif mwen yo klè, byen ke lis la nan yon lòd, pa gen yon objektif ranplase lòt la. Premyerman, enspire, motive, epi sèvi anplwaye mwen pou yo vire kiltive menm
oswa plis nan elèv nou yo. Dezyèmman, chanpyon kòz la pou bay timoun nou yo yon edikasyon efikas ki byen prepare yo pou kolèj, karyè, ak mond reyèl la. Anfen, pou sipòte fanmi yo ak swen, konpasyon, ak senpati ki vini ak yon lidè sèvitè pasyone ak devwe.

Gras ak swe, travay, ak devouman pèsonèl kalifye nou yo, Berkeley Terrace Elementary School rete yon limyè edikasyonèl nan katye istorik sa a. Nou se yon kominote akademik solid kote nou ankouraje biblis nou yo chak jou pou reyalize nouvo nivo akademik yo. Nou rekonesan pou yon gwoup aktif paran ki asosye ak anplwaye nou yo pou bay yon edikasyon bon kalite ki montre atant wo, leson rijid, ak siksè eksepsyonèl pou 500 elèv nou yo.

Nan Berkeley Terrace Elementary School, nou bay biblic yo 21yèm syèk konpetans nan tou nivo akademik ak boza. Nou pa fe konpwomi nan konsantre sou rijid angajman elèv yo nan zòn Matematik, Syans, Syans Sosyal, Lang angle Arts, Fine Arts, ak lang mondyal. Detèminasyon nou an se pou kreye elèv k ap dirije tèt yo ki ekspoze a eksperyans divès, angaje nan itilizasyon optimize nan teknoloji, ankouraje pa granmoun k ap pran swen ke yo maksimize potansyèl yo.

Nou kwè ke yo pa ta dwe sèlman fè eksperyans edikasyon eksepsyonèl, men yo ta dwe tou eksperyans la; pran plezi nan lespri lekòl la, travay nan ekip, ak tout seri de vizyèl ak pèfòmans boza. Ane sa a nou chache kontinye gwo tradisyon lekòl nou an avèk yon konsèy elèv aktif, Club jenn gason yo, Club jèn dam, Sosyete Honor, Eskwadwon cheerleading, ak yon ekip basket. Nou espere louvri yon nouvo pòt opòtinite pou elèv nou yo demontre talan yo, depase atant, ak klere byen klere kòm vre entelektyèl.

Nou rekonèt ke nou gen yon responsablite konfye non sèlman pa edike elèv nou yo sou sijè akademik, men tou, ede fanmi yo. ak kominote ranfòse fib moral chak elèv, angaje dwa yo enteryè konpa moral, ak pénétrer yon sans de kominote. Nou fè efò pou etabli prensip bon kondwit ak karaktè, ak ankouraje pozitif amoupwòp ak konsyans nan entèraksyon nan klas, asanble lekòl yo, konsèy elèv, klib divès kalite, PTA, PBIS, ak lòt aktivite.

Finalman, mwen ankouraje tout moun patisipe nan PTA, Lannwit Retounen nan Lekòl, ak lòt apre evènman lekòl la. Sa yo se fonksyon konsantre sou elèv ki bay yon pidevan pou tout manm kominote a pou kontribiye nan avansman biblik yo nan Berkeley Terrace Elementary School. Yo bay relasyon pwisan ak objektif ant lakay, lekòl ak kominote lekòl pi laj la. Ansanm, n ap anseye pitit nou yo ke “Grandè Kòmanse ak yon rèv”

Sean Evans,
Direktè